Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisteriseloste (GDPR):

Rekisterinpitäjä

Pumppulohja Oy ( Y-tunnus: 0837546-4 )
Yrittäjäntie 4
09430 SAUKKOLA

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Stefan Stigell
020-741 7228
stefan.stigell(at)pumppulohja.fi

Rekisterin nimi

Pumppulohja Oy:n ja WatMan Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Pumppulohja Oy:n tai WatMan Oy:n asiakkaaksi tai ostanut tavaraa Pumppulohja Oy:ltä tai WatMan Oy:ltä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Pumppulohja Oy:n sekä WatMan Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Pumppulohja Oy:n sekä WatMan Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Pumppulohja Oy:n sekä WatMan Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Tiedot käsitellyistä tilauksista
- Salasana
- Muistiinpanot

Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Pumppulohja Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Tarkastusoikeus

Rekisteröityneillä asiakkaillamme on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostitse osoitteella info@pumppulohja.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröityneillä asiakkaillamme on oikeus vaatia henkilörekisterissämme olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostitse osoitteella info@pumppulohja.fi.